Elunit - BioSmart ( dvokanalni pojačavački sistem za izolovane organe sa elektro stimulacijom ) , Beograd, Srbija ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


BioSmart

BioSMART je sistem za merenje i upravljanje u fizio-farmakološkim eksperimentima sa izolovanim organima eksperimentalnih životinja. Koncept je zasnovan na korišćenju personalnog računara i čini ga harmoničan spoj hardvera i softvera. Jednostavan, grafički orijentisan, korisnički program omogućava akviziciju u realnom vremenu, analizu, memorisanje podataka i kontrolu parametara stimulatorskih impulsa. Sistem predstavlja elektronski uređaj kontrolisan pomoću PC-a i softverska aplikacija.
Sistem se sastoji od mernog i upravljačkog lanca: pretvarač sile (isometric transducer) – pojačavač/konvertor - programabilni impulsni stimulator – korisnički program za PC. Rade se dva modela sa različitim amplitudama signala stimulacije, BioSMART 50 (50V/1A) i BioSMART 150 (130V/300mA). Po zahtevu korisnika mogu se menjati svi parametri stimulacije.

Hardver

Izometrijski pretvarač:

-merni opseg 0-10g (max 50g)
pojačavač/konvertor:
- broj ulaznih kanala 2
- pojačanje podešavajuće
- rezolucija A/D 10-bit

Stimulator:

- broj kanala 2
- Izlazni napon, max, 50 (130) V
- Izlazna struja, max 1 A ( 300 mA)
- frekvencija 0,2-1000Hz (3,1-1000 Hz)
- trajanje impulsa 0.1ms-4.5s(0,005-325mS)
- period impulsa 0,2-10 S
- trajanje paketa impulsa/pauze 1-10-900s
- komunikacija RS232, USB
- napajanje AC 220V, 50Hz

BioSmartSoftware


Softver

Merenje:
- kontinualno merenje
- arhiviranje, štampanje
- numerička obrada (statistika, filtracija)
- analiza (marker, zum, kurzor...)
Kontrola:
- parametri impulsa (amplituda, trajanje,
frekvencija)
- tip impulsa (kontinualni, paketi)
- kontrola pinč ventila

hardver biosmart

hardver biosmart


BioSmart softver:


Blood pressure software