Elunit - IsoData ( sistem za merenje fizioloških parametara ) ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


IsoData

Monitor bioloških podataka BioDATA predstavlja sistem za merenje fizioloških parametara tokom opita nad eksperimentalnim životinjama. Namenjen je laboratorijama za biomedicinska testiranja i istraživanja. Koncept je zasnovan na korišćenju personalnog računara i čini ga harmoničan spoj hardvera i softvera. Jednostavan, grafički orijentisan, korisnički program omogućava akviziciju u realnom vremenu, analizu i memorisanje podataka.
Specijalizovan modul IsoDATA je namenski sistem za merenje fiziološke sile kontrakcija izolovanih organa eksperimentalnih životinja ( izometrijska ispitivanja izolovanih organa ). Sistem se sastoji od mernog lanca: pretvarač sile (isometric transducer) – pojačavač/konvertor – korisnički program za PC.

Hardver

Izometrijski pretvarač:

- merni opseg 0-10g (max 50g)
  pojačavač/konvertor:
- broj ulaznih kanala 2, max 8
- pojačanje samopodešavajuće
- rezolucija A/D 12-bit
- komunikacija RS232, USB
- napajanje AC 220V, 50Hz
personalni računar (ne isporučuje se):
- IBM kompatibilan,  OS Windows, XP
- grafika 800x600/64 MB, 50 MB HD minSoftver

- kontinualno merenje
- automatsko arhiviranje
- softverska kalibracija
- numerička obrada (statistika, filtracija...)
- analiza (marker, zum, kurzor...)
- dostupnost podataka - štampana forma


     

IsoData softver:


Blood pressure software