Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Izometrijski pretvarač (isometric transducer)

Izometrijski pretvarač (TRANSDUCER) je namenjen za precizna merenja sile u mišićima uzorka u izometrijskim uslovima ispitivanja. Sila dovedena na konzolu se pretvara u odgovarajući električni signal preko merača istezanja koji su na odgovarajući način spojeni u Witstonov most. Ovaj električni signal se vodi na elektronski pojačavač preko koga se na pisaču, ili nekom drugom uređaju, vrši registrovanje veličine i oblika dobijenog signala.
Rade se dva modela izometrijskog pretvarača koji se najčešće koriste, a pokrivaju opseg do 50 g. Model 010 koristi se u opsegu od 0-10g,a model 050 se koristi za sile u opsegu od 0-50 g. Po zahtevu korisnika radi se i model 001 za sile do 1g.transjuzer


transjuzer