Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Kataloški brojevi uređaja i softvera


O.N.

Catalog number

Product name

1

BS-S03

BioSmart- Dvokanalni pojačavački sistem za izolovane organe sa elektrostimulatorom- pojačavač, konvertor, softver za akviziciju, obradu signala i upravljanje

2

ID-S03

IsoData- Dvokanalni pojačavački sistem za izolovane organe-merenje fiziološke sile – pojačavač, konvertor, softver za akviziciju i obradu signala

3

PD-S02

PresData- Dvokanalni pojačavački sistem za merenje krvnog pritiska– pojačavač, konvertor, softver za akviziciju i obradu signala

4

IT02

Izometrijski pretvarač- transjuzer

5

PP01

Pretvarač za pritisak

6

TK01

Termostatirano vodeno kupatilo

7

TK02

Termostatirano vodeno kupatilo sa mešačem vode

8

PV01

Sistem sa pinč ventilima za vodeno kupatilo

9

GP01

Grejna ploča

10

ES01

Elektrode za elektro stimulaciju (klirit, Pt žica)

11

ES02

Elektrode za elektro stimulaciju (klirit,pozlaćene ploče )

12

TM-S01

Tredmil za pacove sa softverom za upravljanje

13

MM01

Mikrometarski regulator položaja

14

RK01

Rek- stalak za uređaje

15

RR-S01

Rota Rods sa softverom za upravljanje i obradu