Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


PresData

Monitor bioloških podataka BioDATA predstavlja sistem za merenje fizioloških parametara tokom opita nad eksperimentalnim životinjama. Namenjen je laboratorijama za biomedicinska testiranja i istraživanja. Koncept je zasnovan na korišćenju personalnog računara i čini ga harmoničan spoj hardvera i softvera. Jednostavan, grafički orijentisan, korisnički program omogućava akviziciju u realnom vremenu, analizu i memorisanje podataka.
Specijalizovan modul PresDATA je namenski sistem za merenje krvnog pritiska eksperimentalnih životinja. Sistem čini merni lanac: pretvarač pritiska (pressure transducer) – pojačavač/konvertor – korisnički program za PC.

Hardver

pretvarač za pritisak:

- merni opseg  0-400mmHg
pojačavač/konvertor:
- broj ulaznih kanala 2, max 8
- pojačanje samopodešavajuće
- rezolucija A/D 12-bit
- komunikacija RS232, USB
- napajanje AC 220V, 50Hz
personalni računar (ne isporučuje se):
- IBM kompatibilan,  OS Windows, XP
- grafika 800x600/64 MB, 50 MB HD min

korisnički program za akviziciju podataka

Softver

- kontinualno merenje
- automatsko arhiviranje
- softverska kalibracija
- numerička obrada (statistika, filtracija,
srčani ritam, ...)
- analiza (marker, zum, kurzor...)
- dostupnost podataka
- štampana forma


pretvarac za pritisak      pretvarac za pritisak


pretvarac za pritisak

                PRETVARAČ ZA PRITISAK
               (PRESSURE TRANSDUCERS)

Pretvarač za pritisak omogućava kontinualnu registraciju krvnog pritiska tokom eksperimenta koji se izvode na eksperimentalnim životinjama (miš, pacov, zamorac, kunić, mačka, pas). Uređaj  po karakteristikama odgovara sličnim uređajima poznatih svetskih proizvođača. Uz odgovarajuću pažnju moguće ga je koristiti u dugom vremenskom periodu bez slabljenja karakteristika.


PresData softver:


Blood pressure software