Elunit - Termostatirano vodeno kupatilo , Belgrade, Serbia ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Termostatirano vodeno kupatilo

Termostatirano vodeno kupatilo zapremine oko 20 litara služi za postizanje stabilne i ujednačene temperature od 37°C. Stabilna temperatura se postiže dvostepenim sistemom grejanja sa dva grejača i mikroprocesorskim regulatorom temperature.
Ujednačenost temperature u celoj zapremini kupatila se postiže kontinualnim mešanjem vode pomoću motora sa redukcijom brzine i propelera. U termostatiranoj vodenoj sredini se nalaze dva mala kupatilca sa tečnim rastvorom za smeštaj izolovanih organa koji se ispituju. Sistem sa pinč ventilima služi da se električnom komandom obezbedi brzo punjenje i pražnjenje kupatilaca u kojima se nalaze ispitivani preparati. Električna komanda za upravljanje pinč ventilima se postiže klikom miša na odgovarajuču ikonu u okviru osnovnog grafičkog programa za registrovanje kontrakcija fiziološkog preparata na monitoru PC računara.


Termostatirano vodeno kupatilo

Termostatirano vodeno kupatilo