Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Reference

Od početka osnivanja, 1990. god, ELUNIT se bavio izradom elektronskih mernih pojačavača i izometrijskih pretvarača. Dobijeni signali su se tada beležili na  analognim pisačima. Prvi uređaj koji je zasnovan na korišćenju personalnih računara uradili smo 2004. godine.
Više kompletnih sistema za akviziciju podataka ili samo delova sistema nalaze se na korišćenju u raznim istraživačkim laboratorijama.
Mnoštvo eksperimenata u kojima je korišćena naša aparatura i objavljeni radovi u prestižnim domaćim i inostranim časopisima dokaz su pouzdanosti i kvaliteta naših uređaja.

  • Fakultetvet veterinarske medicine Beograd (farmakologija i toksikologija)
  • Medicinski fakultet, Beograd (farmakologija)
  • Medicinski fakultet, Beograd (fiziologija)
  • Farmaceutski fakultet, Beograd
  • Medicinski fakultet, Foča
  • Biološki fakultet, Beograd
  • Medicinski fakultet, Kragujevac (fiziologija)
  • ICN Galenika (biološka služba)
  • INEP

Neki od korisnika su dali svoje mišljenje o našoj firmi i uređajima koje su koristili (712kb)