Elunit - Rota rod , Beograd, Srbija ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Rota Rod za pacove

Rotarod uređaj zajedno sa upravljačkim programom predstavlja namenski sistem za ocenu motoričke sposobnosti koja se izvode nad eksperimentalnim životinjama. Test je zasnovan na rotirajućem valjku na koji se stavljaju životinje (najčešće glodari). Životinje su prinuđene da hodaju brzinom koja je podešena. Njihovim padom sa valjka se meri vreme koje su na njemu provele.Rota Rod pruža lak način da se testiraju efekti lekova, oštećenja mozga ili zamora kod glodara.

Rota Rod
Rotarod


ELUNIT Rota Rod može raditi u dva moda.

- Local, kada se brzina može menjati BCD preklopnikom od 1-80 RPM sa rezolucijom od 1 obrtaj u minuti. Ovaj mod može služiti za trening glodara (pacova) koji se koriste u eksperimentu.

- Remote, upravljanje uređajem preko računara. Podešavanje brzine je u opsegu od 1-80 RPM sa rezolucijom od 0,1 odrtaj u minuti. U ovom modu se registruju svi padovi glodara, vrše razni proračuni, menja smer odrtanja valjka i podešavaju načini automatskog povećanja i smanjenja brzine rada.


treadmill

Upravljački program je zasnovan na korišćenju personalnog računara kao osnovom savremenog instrumenta i predstavlja koncept nazvan “virtuelni instrument“. Aplikacija preko preglednog i jednostavnog grafičkog interfejsa upravlja svim parametrima Rota Rod uređaja i prikazuje izmerene veličine kako numerički tako i grafički. Takođe, aplikacija omogućava arhiviranje rezultata testa i naknadno pozivanje istih datoteka radi obrade podataka ili izrade dokumentacije.
Program RotaSoft upravlja radom uređaja po želji korisnika što podrazumeva kontrolu parametara rada ( kontrola brzine i smera obrtanja osovine, režime rada, itd).


Rota rod

Tehnička specifikacija

Rota Rod uređaj:

- broj staza za trčanje: 4
- način rada: autonoman ili pomoću PC-a
- broj režima rada: 5
- brzina rotacije osovine: 1- 80 RPM
- rezolucija postavljanja brzine osovine: 0.1 RPM
- komunikacija: serijska RS232C ( opc. USB )
- adresa komunikacionog porta: COM1
- napajanje: AC 220V, 50Hz
- potrošnja: 140 W

Personalni računar (minimalni zahtevi):

- OS Windows XP/7
- grafička karta 1024x768
- 350 MB slobodnog prostora na hard disku