Elunit - Elektronski VonFrey analgeziometar, Beograd, Srbija ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Elektronski VonFrey analgeziometar

Elektronski VonFrey analgeziometar je uređaj kojim se meri jačina senzitizacije na površinskim mekim tkivima (koža, potkožno tkivo) životinje ili čoveka.

VonFrey analgesiometer
Sastoji se iz:
  1. elektronske konzole sa displejem
  2. mehaničke sonde sa nastavkom za filamenta
  3. stalka od pleksiglasa za mehaničku sondu
  4. taster prekidača sa kablom
  5. upravljačkog programa eVonFrey
Treadmill
Uređaj je predviđen za merenje jačine somatskog inflamatornog bola u testu inflamatorne hiperalgezije, kao i jačine neuropatskog bola u testu neuropatske hiperalgezije na oglednim životinjama ili kod ljudi. Pritiska koji filament na mehaničkoj sondi vrši na površinu određenog dela tela životinje (čoveka) i tako provocira bol izražava se u gramima (g). Raspon merenja uređaja je od 0 do 400g (najviše 500g). VonFrey uređaj je lako prenosiv (ukupna masa 650g), ima mogućnost autonomnog rada ili pomoću računara i upravljačkog programa eVonFrey.


VonFrey software